encodedScript:

Město Říčany připravuje realizaci velkokapacitního očkovacího centra, které bude sloužit celému širokému okolí, primárně obyvatelům ORP Říčany, kam spadá i naše obec.
Na realizaci celého projektu intenzivně spolupracují se Středočeským krajem, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Ministerstvem zdravotnictví a hlavně s Nemocnicí Agel Říčany, která bude mít nad očkovacím centrem záštitu a kompetenci jej provozovat. Plánovaný termín otevření centra je v druhé půlce února 2021.
Zásadním limitem spuštění a fungování očkovacího centra je dostatek zdravotnického personálu, zejména zdravotních sester a lékařů, které aktuálně hledají a prosí, aby se v případě zájmu a případných dotazů ozvali krizovému manažerovi ORP Říčany Mgr. Jiřímu Skočdopole.
Mgr. Jiří Skočdopole
Tel. +420 777 210 825
e-mail: jiri.skocdopole@ricany.cz.
Důležitou informací pro zdravotníky je, že se nejedná o dobrovolnickou činnost, ale o standardně honorovanou práci.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru