encodedScript:

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015-2016 se koná dne 3.2.2015 od 13 do 17 hodin v kontejnerové přístavbě Základní školy Mukařov.
S sebou je třeba přinést: vyplněný zápisový lístek ( k vyzvednutí na stránkách školy, případně na sekretariátu školy), kopii rodného listu dítěte, OP zákonného zástupce, potvrzení o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy: Mukařov, Žernovka, Louňovice, Babice, Doubek, Tehovec, Vojkov, Svojetice, Štíhlice, Klokočná.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky pro své děti, musí s sebou k zápisu přinést vyplněnou žádost o odklad a následně pak potvrzení od odborného lékaře a odborného zařízení o školní nezralosti dítěte. Vzhledem k přetíženosti pedagogicko-psychologických poraden je potřeba objednat se co nejdříve. Stejně pak musí postupovat rodiče dítěte s žádostí o předčasný nástup ke školní docházce. Žádost musí doplnit potvrzením odborného lékaře a odborného zařízení o školní zralosti dítěte.

Cookie Consent with Real Cookie Banner