Zastupitelstvo obce Babice vyhlašuje záměr pronájmu. Více informací zde.