Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 4.12.2017 novou OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změnou vyhlášky došlo k mírnému nárůstu cen za odvoz komunálního odpadu.

Důvodů ke zvýšení je několik. Zásadním je reakce na změnu navýšení cen od dodavatele, tedy firmy FCC Česká republika, s.r.o., za výsyp tříděného odpadu. Stojí za ním radikální snížení vývozu plastů a papíru do Číny. Zároveň s tím současná skladba plastové separace z veřejných kontejnerů na obcích naprosto ztratila výkupní hodnotu. Chybí také třídící linky v dostupné vzdálenosti.

Protože se cena za odvoz tříděného odpadu promítá do celkové ceny známky či chatařského poplatku za svoz komunálního odpadu, bylo nutné ceny navýšit. Zároveň se do ceny promítají zvyšující se nároky na údržbu, rekonstrukci a zvyšování kapacity nových sběrných míst, stejně jako na výstavbu nových. Případný mírný přebytek v platbách bude tedy okamžitě použit pro zkvalitňování a rozvoj těchto služeb v obci.

Děkujeme za pochopení.

Za Zastupitelstvo obce Babice
Jan Chadraba, starosta

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner