NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BABICE pro druhé opakované veřejné projednání:

Zde si můžete stáhnout dokumentaci návrhu územního plánu Babice pro druhé opakované veřejného projednání, kdy odborný výklad projektanta proběhne v pondělí 2.5.2022 od 17:00 ve Společenském sále obecního úřadu Babice, Ke Skále 76, Babice

0A_Babice_Textová část_NÁVRH
0B_Babice_Textová část_ODŮVODNĚNÍ
N1_Základní členění území
N2_Hlavní výkres
N2b_Hlavní výkres-změny po veřejném projednání
N3_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
N4_Koncepce technické infrastruktury
N5_Koncepce dopravní infrastruktury
N6_Výkres etapizace
O1_Koordinační výkres
O2_Širší vztahy
O3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

________________________________________________________________
SOUČASNĚ PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BABICE

Územní plán obce Babice z r. 2002
pro detail zobrazení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte zobrazit v novém panelu/záložce

OZV č. 2/2002

Změna ÚP obce Babice z r. 2005
pro detail zobrazení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte zobrazit v novém panelu/záložce

OZV č. 1/2005


________________________________________________________________
NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BABICE pro opakované veřejné projednání:

Zde si můžete stáhnout dokumentaci návrhu územního plánu Babice pro opakované veřejného projednání, kdy odborný výklad projektanta proběhne v pondělí 15.3.2021 od 16:00 ve Sportovním areálu Babice, Topolová 500, Babice.

00a_ÚP Babice_TEXT_VÝROK_opakované veřejné projednání

00b_ÚP Babice_TEXT_ODŮVODNĚNÍ_opakované veřejné projednání

N1_ÚP Babice_Výkres základního členění území

N2_ÚP Babice_Hlavní výkres

N2b_ÚP Babice_Hlavní výkres_změny po veřejném projednání

N3_ÚP Babice_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

N4_ÚP Babice_Výkres koncepce technické infrastruktury

N5_ÚP Babice_Výkres koncepce dopravní infrastruktury

N6_ÚP Babice_Výkres etapizace

O1_ÚP Babice_Koordinační výkres

O2_ÚP Babice_Výkres širších vztahů

O3_ÚP Babice_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č.1_ÚP Babice_Zábory ZPF

Příloha č.2_ÚP Babice_Vyhodnocení stanovisek

Příloha č.3_ÚP Babice_Vyhodnocení připomínek a námitek

Cookie Consent with Real Cookie Banner