encodedScript:

Úplné znění územního plánu Babice po vydání změny č. 1

00_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_TEXT
01_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Základní členění území
02_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Hlavní výkres
03_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
04_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Koncepce technické infrastruktury
05_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Koncepce dopravní infrastruktury
06_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z1_Výkres etapizace
07_ÚP Babice_ÚPLNÉ ZNĚNÍ po Z11_Koordinační výkres

Změna č. 1 územního plánu Babice

0A_Změna č. 1 ÚP Babice_textová část
01A_Změna č. 1 ÚP Babice_Výkres základního členění území_věcné změny
01B_Změna č. 1 ÚP Babice_Výkres základního členění území_kompletní řešení
02A_Změna č. 1 ÚP Babice_Hlavní výkres_věcné změny
02B_Změna č. 1 ÚP Babice_Hlavní výkres_kompletní řešení
03_Změna č. 1 ÚP Babice_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
04_Změna č. 1 ÚP Babice_Koncepce technické infrastruktury
05_Změna č. 1 ÚP Babice_Výkres etapizace
06_Změna č. 1 ÚP Babice_Koordinační výkres
07_Změna č. 1 ÚP Babice_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

SOUČASNĚ PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BABICE ZE DNE 8.12.2022

Babice_TEXTOVÁ ČÁST
Babice_TEXTOVÁ ČÁST_ODŮVODNĚNÍ
N1_Základní členění území
N2_Hlavní výkres
N3_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
N4_Koncepce technické infrastruktury
N5_Koncepce dopravní infrastruktury
N6_Výkres etapizace
O1_Koordinační výkres
O2_Širší vztahy
O3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Příloha č1_Zábory ZPF
Příloha č2_Vyhodnocení_veřejné projednání
Příloha č3_Vyhodnocení_opakované veřejné projednání
Příloha č4_Vyhodnocení 2. opakovaného veřejného projednání
Příloha č5_Vypořádání stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách

 

 

_______________________________________________________________

NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE BABICE – LOKALITA NÁVES – PROSINEC 2023

00_US Babice-náves_textová část
N1_US Babice-náves_Hlavní výkres
N2_US Babice-náves_Výkres urbanistické koncepce
N3_US Babice-náves_Výkres dopravní infrastruktury
N4_US Babice-náves_Výkres technické infrastruktury
N5_US Babice-náves_Vybrané řezy územím
N6_US Babice-náves_Vybrané profily
O1_US Babice-náves_Výkres širších vztahů

Verze k veřejnému projednání 14.12.2023

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru