encodedScript:

ÚZEMNÍ STUDIE BABICE – NÁVES

00_US Babice-náves_textová část
N1_US Babice-náves_Hlavní výkres
N2_US Babice-náves_Výkres urbanistické koncepce
N3_US Babice-náves_Výkres dopravní infrastruktury
N4_US Babice-náves_Výkres technické infrastruktury
N5_US Babice-náves_Vybrané řezy územím
N6_US Babice-náves_Vybrané profily
O1_US Babice-náves_Výkres širších vztahů

________________________________________________

NÁVRH ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BABICE

0A_ZM1_Babice_TEXT_VÝROK
0B_ZM1_Babice_TEXT_ODŮVODNĚNÍ
0C_ZM1_Babice_TEXT_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ
N1a_ZM1_Babice_Výkres základního členění území
N1b_ZM1_Babice_Výkres základního členění území
N2a_ZM1_Babice_Hlavní výkres
N2b_ZM1_Babice_Hlavní výkres
N3b_ZM1_Babice_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
N4a_ZM1_Babice_Koncepce technické infrastruktury
N6a_ZM1_Babice_Výkres etapizace
O1_ZM1_Babice_Koordinační výkres
O2_ZM1_Babice_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN BABICE

Babice_TEXTOVÁ ČÁST
Babice_TEXTOVÁ ČÁST_ODŮVODNĚNÍ
N1_Základní členění území
N2_Hlavní výkres
N3_Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
N4_Koncepce technické infrastruktury
N5_Koncepce dopravní infrastruktury
N6_Výkres etapizace
O1_Koordinační výkres
O2_Širší vztahy
O3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Příloha č1_Zábory ZPF
Příloha č2_Vyhodnocení_veřejné projednání
Příloha č3_Vyhodnocení_opakované veřejné projednání
Příloha č4_Vyhodnocení 2. opakovaného veřejného projednání
Příloha č5_Vypořádání stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner