SOUČASNĚ PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BABICE

Územní plán obce Babice z r. 2002
pro detail zobrazení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte zobrazit v novém panelu/záložce

OZV č. 2/2002

Změna ÚP obce Babice z r. 2005
pro detail zobrazení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte zobrazit v novém panelu/záložce

OZV č. 1/2005

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BABICE

Návrh ÚP obce Babice zpracovaný k veřejnému projednání dne 15.10.2018

Odkaz na na balíček ZIP (16 MB)

Obsahuje:
o1_koordinační výkres.pdf
o2_širší vztahy.pdf
o3_výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

n1_základní členění území.pdf
n2_hlavní výkres.pdf
n3_výkres veřejně prospěšných staveb a opatření.pdf
n4_koncepce technické infrastruktury.pdf
n5_koncepce dopravní infrastruktury.pdf
n6_výkres etapizace.pdf

babice_návrh.pdf
babice_odůvodnění.pdf
příloha č1_zábory zpf.pdf