encodedScript:

Asistenční služba je prostřednictvím Komunitního centra Říčany, o.p.s. zpoplatněna částkou 100,- Kč za hodinu. Výše úplaty podléhá příslušným právním předpisům. Zároveň je však rozpočitatelná na 15 min. úseky (tzn. např. za 30-ti minutovou osobní asistenci zaplatí klient 50 Kč, za 45-ti minutovou osobní asistenci 75 Kč).

Úkony osobní asistence se vztahují na:

 

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání  včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík)
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC)
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

Do placené doby se nezapočítává cesta osobního asistenta ke klientovi, klienti bydlící mimo Říčany však proplácejí asistentovo cestovné do místa a zpět, tedy cca 6,50 Kč za km. Ceník jízdného odpovídá státnímu sazebníku a vnitřní směrnici schválené správní radou Komunitního centra Říčany, o.p.s.
V případě Vašeho zájmu o využití služeb osobní asistence se případní klienti – obyvatelé Babic, neváhejte kdykoliv obrátit na e-mailu eva.cerovska@kcricany.cz nebo tel. 737 587 130, ráda s Vámi proberu další případné náležitosti.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru