Obec založena dle zák. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Kontaktní a identifikační údaje:
Obecní úřad Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice
Identifikační číslo – IČ: 00240028
datová schránka: vxtaugv
Bankovní spojení: 9323201/0100
* přijímáme platební karty *

GPS: 50°0’25.679″N, 14°42’55.649″E

Úřední hodiny Obecního úřadu

Pondělí
Středa
8,00-12,30 hod
8,00-12,30 hod
16,30-19,00 hod
16,30-19,00 hod

Obecní úřad
chadraba

marks

hrodkova


Starosta
Jan Chadraba
starosta@babiceurican.cz
telefon: 323 660 994

Místostarostka
Marcela Marks
mistostarostka@babiceurican.cz
telefon: 323 660 994

Referent OÚ
Lucie Hrodková
info@babiceurican.cz
czechpoint@babiceurican.cz
telefon: 323 660 966
Finanční výbor
předseda
členové
Marcela Havlová
Hana Káralová
Josef Rozsíval
Kontrolní výbor
předseda
členové
Helena Šebková
Kateřina Vrábelová
Josef Rozsíval
Stavební výbor
předseda
členové
Karel Haluza
Ing. Jan Rak
Josef Rozsíval
Jan Hlavnička
Jan Chadraba
Komise veřejného pořádku
předseda
členové
Pavel Rathouský
Karel Haluza
Miroslav Jež
Školský výbor
předseda
členové
Marcela Havlová
Michaela Horáková
Marcela Marks
Kulturně-sportovní výbor
předseda
členové
Vlaďka Dvořáková
Michal Kloub
Jana Švandová
Linda Gurecká
Miroslav Černohorský
Technická komise
předseda
členové
Miroslav Jež
Pavel Rathouský
Radek Hauf

 

Obecní úřad zajišťuje mimo běžnou agendu také ověřování podpisů, vidimaci listin a je kontaktním místem veřejné správy – CzechPoint.
Přehled nejdůležitějších předpisů, vyhlášek a nařízení, podle nichž Obecní úřad zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k OÚ jsou poskytovány k nahlédnutí v úředních hodinách.