Obec založena dle zák. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Kontaktní a identifikační údaje:
Obecní úřad Babice, Ke Skále 76, 251 01 Babice
Identifikační číslo – IČ: 00240028
datová schránka: vxtaugv
Bankovní spojení: 9323201/0100
* přijímáme platební karty *

GPS: 50.0072942N, 14.7161919E

 

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí   
Středa
8,00-12,00 hod
8,00-12,00 hod
13,00-18,00 hod
13,00-18,00 hod

Ostatní dny jsme k dispozici po předchozí dohodě na telefonu či e-mailu:
tel: 323 660 966, mobil: 602 606 216
e-mail: info@babiceurican.cz (hrodkova@babiceurican.cz, rasinova@babiceurican.cz)

Obecní úřad
chadraba

marks

hrodkova
Starosta
Jan Chadraba
starosta@babiceurican.cz
telefon: 323 660 994

Místostarostka
Marcela Marks
mistostarostka@babiceurican.cz
telefon: 323 660 994

Referent OÚ
Lucie Hrodková
info@babiceurican.cz
czechpoint@babiceurican.cz
telefon: 323 660 966
Finanční výbor
předseda
členové
Marcela Havlová
Josef Rozsíval
Kateřina Vrábelová
Kontrolní výbor
předseda
členové
Helena Šebková
Kateřina Vrábelová
Josef Rozsíval
Stavební výbor
předseda
členové
Karel Haluza
Ing. Jan Rak
Josef Rozsíval
Jan Hlavnička
Martin Vokáč
Komise veřejného pořádku
předseda
členové
Pavel Rathouský
Josef Rozsíval
Miroslav Jež
Dopravní výbor
předseda
členové
Josef Rozsíval
Jan Chadraba
Jiří Křepinský
Kulturně-sportovní výbor
předseda
členové
Josef Rozsíval
Jana Švandová
Vladislava Dvořáková
David Volenec
Zdeněk Boček

Obecní úřad zajišťuje mimo běžnou agendu také ověřování podpisů, vidimaci listin a je kontaktním místem veřejné správy – CzechPoint.
Přehled nejdůležitějších předpisů, vyhlášek a nařízení, podle nichž Obecní úřad zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k OÚ jsou poskytovány k nahlédnutí v úředních hodinách.

Cookie Consent with Real Cookie Banner