encodedScript:

Obec založena dle zák. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Kontaktní a identifikační údaje:
Obecní úřad Babice, Ke Skále 76, 251 01 Babice
Identifikační číslo – IČ: 00240028
datová schránka: vxtaugv
Bankovní spojení: 9323201/0100
* přijímáme platební karty *

Úřední hodiny obecního úřadu:

Pondělí   
Středa
  8,00-14,00 hod
12,00-18,00 hod
 

Ostatní dny jsme k dispozici po předchozí dohodě na telefonu či e-mailu:
tel: 602 606 216
e-mail: info@babiceurican.cz (hrodkova@babiceurican.cz, rasinova@babiceurican.cz)

Obecní úřad zajišťuje mimo běžnou agendu také ověřování podpisů, vidimaci listin a je kontaktním místem veřejné správy – Czech POINT.
Přehled nejdůležitějších předpisů, vyhlášek a nařízení, podle nichž Obecní úřad zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k OÚ jsou poskytovány k nahlédnutí v úředních hodinách.

Obecní úřad

Marcela Marks
Marcela Marks
starostka
starostka@babiceurican.cz
Jan Chadraba
Jan Chadraba
místostarosta
mistostarosta@babiceurican.cz
Lucie Hrodková
Lucie Hrodková
vedoucí úřadu
hrodkova@babiceurican.cz
info@babiceurican.cz
podatelna@babiceurican.cz
czechpoint@babiceurican.cz
Jana Rašínová
Jana Rašínová
referentka úřadu
rasinova@babiceurican.cz
info@babiceurican.cz

Karel Haluza
Karel Haluza
zastupitel
Marcela Havlová
Marcela Havlová
zastupitel
Miroslav Jež
Miroslav Jež
zastupitel
Radka Kostrhoun Cidlinská
zastupitel
Pavel Rathouský
Pavel Rathouský
zastupitel
Josef Rozsíval
Josef Rozsíval
zastupitel
Martin Vokáč
Martin Vokáč
zastupitel
Kateřina Vrábelová
Kateřina Vrábelová
zastupitel
Pavel Wurm
Pavel Wurm
zastupitel

Finanční výbor
předseda
členové
Radka Kostrhoun Cidlinská
Marcela Havlová
Kateřina Vrábelová
Kontrolní výbor
předseda
členové
Pavel Wurm
Helena Šebková
Kateřina Vrábelová
Stavební výbor
předseda
členové
Karel Haluza
Ing. Jan Rak
Martin Vokáč
Komise veřejného pořádku
předseda
členové
Pavel Rathouský
Jan Chadraba
Miroslav Jež
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru