encodedScript:

Nejelegantnějším a zároveň nejekologičtějším řešením nakládání s bioodpadem je kompostování přímo v místě, kde odpad vzniká, tedy u Vás doma. Kompostováním získáte kvalitní surovinu, kterou můžete použít na vlastních zahrádkách a nemusíte ji draze kupovat.  Na rozdíl od průmyslových hnojiv uvolňuje kompost živiny do půdy postupně, a tak nedochází k jejich výluhům do podzemních vod. Domácí kompostování šetří vám i obci na poplatcích za odvoz a likvidaci bioodpadu.

Pokud máte bioodpadu přebytek, či nechcete kompost na svém pozemku zakládat, nabízí obec tyto možnosti:

 1. Odvézt ho na společné úložiště, které se nachází na pozemku p.č. 301/12 a 301/13 (pozemek úplně na konci obce vpravo při výjezdu na Doubek), kde je umístěn kontejner, do kterého můžete bezplatně veškerý bioodpad umístit.  Tato služba je určena pouze občanům s trvalým pobytem v obci Babice a majitelům nemovitostí včetně chat.

  Duben – květen 2024 otevřeno
  každou sudou sobotu 14-16 hod (6.4., 20.4., 4.5., 18.5.).
  Od června bude otevřeno opět každou první sobotu v měsíci až do začátku podzimu 14-16 hod (1.6., 6.7., 3.8.).

  POZOR – větve lze ukládat do kontejneru pouze nařezané, zbavené postranních výhonů, o síle max 10 cm v průměru a v délce max 1 metr.Na odkládání bude dohlížet pověřený pracovník. Občané s trvalým pobytem se prokáží občanským průkazem, majitelům nemovitostí v obci bude vystaven na požádání na obecním úřadě potvrzení.  

 2. Pořízení vlastní nádoby a využít tak svozu bioodpadu od domu (koupě nádoby je zpoplatněna 1500 Kč a její pořízení je možné pouze od obce, následné svozy jsou zdarma)
 3. Velké a objemné větve či jiné složky bioodpadu je možné odvézt do modletické kompostárny

BIOODPAD ROZHODNĚ NEUKLÁDEJTE DO ČERNÝCH POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, VÝRAZNĚ NAVYŠUJE JEHO VÁHU A TÍM I CENU.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru