Nejelegantnějším a zároveň nejekologičtějším řešením nakládání s bioodpadem je kompostování přímo v místě, kde odpad vzniká, tedy u Vás doma. Kompostováním získáte kvalitní surovinu, kterou můžete použít na vlastních zahrádkách a nemusíte ji draze kupovat.  Na rozdíl od průmyslových hnojiv uvolňuje kompost živiny do půdy postupně, a tak nedochází k jejich výluhům do podzemních vod. Domácí kompostování šetří vám i obci na poplatcích za odvoz a likvidaci bioodpadu.

Pokud máte bioodpadu přebytek, či nechcete kompost na svém pozemku zakládat, nabízí obec tyto možnosti:

  1. Pořídit si 240 l nádobu na bio, kterou vám přímo od domu v sezóně vyveze svozová společnost. Jedná se o nejpohodlnější řešení. Pro pořízení bionádoby pro pravidelný svoz kontaktujte obecní úřad. 
  2. Odvézt ho na společné úložiště, které se nachází na pozemku p.č. 301/12 a 301/13 (pozemek úplně na konci obce vpravo při výjezdu na Doubek), kde je umístěn kontejner, do kterého můžete bezplatně veškerý bioodpad umístit.  Tato služba je určena pouze občanům s trvalým pobytem v obci Babice a majitelům nemovitostí včetně chat.

    Otevírací doba – sobota 14:30-17:00 hod

    POZOR – větve lze ukládat do kontejneru pouze nařezané, zbavené postranních výhonů, o síle max 10 cm v průměru a v délce max 1 metr.

    Na odkládání bude dohlížet pověřený pracovník. Občané s trvalým pobytem se prokáží občanským průkazem, majitelům nemovitostí v obci bude vystaven na požádání na obecním úřadě potvrzení.  

  3. Velké a objemné větve či jiné složky bioodpadu je možné odvézt do modletické kompostárny

BIOODPAD ROZHODNĚ NEUKLÁDEJTE DO ČERNÝCH POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, VÝRAZNĚ NAVYŠUJE JEHO VÁHU A TÍM I CENU.