Zpracování projektové dokumentace – přístavba a stavební úpravy staré školy

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Zpracování projektové dokumentace – přístavba a stavební úpravy staré školy“

Lhůta pro podání nabídek na adresu zadavatele je datum 4.9.2017 11:00 hod.

 

Ke stažení přílohy:
Výzvu a potřebné dokumenty naleznete zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zpracovani-projektove-dokumentace-pristavba-a-stavebni-upravy-stare-skoly

Rekonstrukce a modernizace ulice Honzíkova

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce a modernizace ulice Honzíkova“.

Rekonstrukce ulice Honzíkova

Výše uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejíž zadávání se v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2016 v 10:00 hod.

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Babice

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie

„REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BABICE“

Dovolujeme si vám oznámit posun termínu odevzdání nabídek pro výběrové řízení na dodavatele výstavby místních komunikací.

Termín pro odevzdání nabídek (bod 3.2) se mění na 8.6.2015 do 12 hod.
Způsob hodnocení nabídek (bod 7.2) – obálky budou otevřeny na zasedání zastupitelstva obce dne 8.6.2015 v 19:30 hod.
Jan Chadraba
starosta obce

 

Dokumenty:

1. Zadávací podmínky
2. Výkaz výměr
3. Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
4. Projektová dokumentace Babice 1 (zip soubor)
5. Projektová dokumentace Babice 2 (zip soubor)
DOTAZY a ODPOVĚDI

Zápis ze zasedání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2015

Omlouváme se firmě WALCO CZ spol. s r.o. za původně špatně uvedenou nabídkovou cenu. Děkujeme za upozornění, nyní je již chyba napravena a uvedené nabídky v zápise odpovídají nabídnutým cenám. Děkujeme.