encodedScript:

Strategický plán obce Babice pro roky 2021-2025

Obec Babice má nově zpracovaný strategický dokument svého rozvoje do roku 2025. Ten nahrazuje původní dokument z roku 2015 (strategický plán obce 2015_2020), který se téměř ve všech bodech podařilo úspěšně naplnit. Velmi zajímavá je jeho analytická část, která poskytuje v současnosti nejucelenější a komplexní informace o naší obci. Ve strategické části se pak samozřejmě dozvíte o plánech pro investiční rozvoj obce a cest k jejich naplnění. Dokument určuje společné zájmy všech skupin obce, slouží jako podklad k žádostem o dotační prostředky, k územnímu plánování a celkově usnadňuje orientaci a zacílení potřeb ve všech oblastech života obce (vzdělávání, infrastruktura, podnikání, zdraví a sociální sféra, kultura, sport, ochrana životního prostředí a další).  

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BABICE_2020-2025

 

Obec Babice vyhlásila veřejnou zakázku na výměnu a doplnění svítidel veřejného osvětlení

Dne 7.9.2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na “Výměnu a doplnění svítidel veřejného osvětlení v obci Babice”. 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-804875299/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-804875299/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-954531412-804875297/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-954531412-804875297/

Rekonstrukce budovy staré školy

Vážení spoluobčané,

Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy staré školy byla úspěšně dokončena a má svého vítěze, kterým je firma Domistav CZ a.s. Dne 13.7.2020 tedy na návsi započne rozsáhlá rekonstrukce této dominanty návsi a potrvá až do léta 2021. Provoz okolo stavby zůstává bez omezení. V provozu zůstává i přilehlé dětské hřiště. Prosíme vás o trpělivost a toleranci stavebních prací. Kavárna bude fungovat do neděle 5.7., máte tedy poslední šanci přijít na něco dobrého.

Plán této rozsáhlé rekonstrukce započal zhruba před pěti lety, kdy současní zastupitelé cítili potřebu budovu bývalé školy zmodernizovat k obecnímu užívání. Debaty o tom, k čemu přesně by měla stará škola po rekonstrukci sloužit, byly dlouhé, ale závěr byl téměř jednoznačný. V obci chybí multifunkční sál pro setkávání většího množství lidí, pro pořádání kulturních akcí, ale třeba i ke skupinovému cvičení. Další jasnou prioritou byla modernizace institutu obecního úřadu, který doposud sídlí v nevyhovujících, zastaralých a nedostačujících prostorech. Dalším jasným a shodným cílem byly prostory pro kavárnu, která má v obci dnes již nezastupitelnou roli. Do zbylých prostor byly poté umístěny klubovny pro volnočasové využití a archiv úřadu. Po vyladění potřeb obce proběhl výběr architekta, který by zpracoval architektonickou studii a nasměroval projekt správným směrem. K tomu byl po pečlivém výběru přizván Ing. Arch. Pavel Šmelhaus, který zastupitele nadchl svým vkusem a zkušeností s rekonstrukcí podobných typů budov v jiných obcích. I přesto, že tenkrát nebylo zdaleka jasné, kdy bude obec na takto velký projekt mít finance, zadala studii ke stavební projekci a zajistila stavební povolení tzv. „do šuplíku“, protože štěstí přeje připraveným.

Od té doby jsme pečlivě sledovali veškeré dotace na podobné projekty, bohužel jsme ale ani v jejich podání nebyli úspěšní, obvykle z důvodu, že přestavby komunitních center dostávají přednost ve vyloučených a sociálně slabých lokalitách. Když přišly v posledním roce turbulentní problémy v oblasti školství, zableskla se myšlenka realizace dlouho spícího projektu. A protože obec v tuto chvíli nedisponuje jinými prostory, které by mohly dočasně poskytnout zázemí základní škole a byly ve stadiu takové připravenosti, rozhodli zastupitelé pro změnu využití dvou nadzemních podlaží a místo kluboven pro volnočasové využití a archivu přepracovat projekt na dvě třídy základní školy. Problém s financováním samozřejmě nepominul, rekonstrukci objektu je obec nucena financovat bankovním úvěrem ve výši cca 30 mil. Kč. Hospodaření obce je ale zdravé a zelenou úvěru daly všechny důležité strany, jako je finanční výbor obce, účetní i banka. V dobrém duchu se nesla i celá veřejná zakázka, která se nijak zásadně neprotahovala zbytečnými ataky zúčastněných firem a ve finále nabídku podalo 6 stavebních firem i přesto, že smluvní podmínky byly nadmíru přísné a pro mnoho firem neakceptovatelné.

Korona vlna samozřejmě do celého projektu vnesla lehkou nervozitu, nicméně dnes stojíme před začátkem nejrozsáhlejšího stavebního projektu v dějinách obce a pevně věříme, že bude dokončen řádně a včas ku prospěchu nejen budoucích prvňáčků, kteří by zde v záři 2021 měli usednout do školních lavic, ale i vás všech, kteří chcete v obci důstojně a kulturně pobývat. Níže si můžete prohlédnout architektonickou studii z roku 2017 a získat tak alespoň představu, co nás za rok na návsi čeká.

Jakékoliv dotazy vám samozřejmě rádi zodpovíme na Obecním úřadě.

ODKAZ NA STUDII

Revitalizace návsi

Stavební výbor připravil návrh revitalizace návsi spočívající ve zlepšení dopravní situace, vybudování nových parkovacích stání, zůžení silnice vedoucí k pohostinství za návsí a přeměně zahrady budovy bývalé školy na dětské hřiště.

V současné době je požádáno o dotaci na  realizaci této revitalizace. Jakmile bude dotační řízení ukončeno, výsledky budou ihned sděleny na webu obce. (Pokračování textu…)

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru