encodedScript:

Vodovodní řad v obci Babice je ve vlastnictví soukromého subjektu, firmy Vintex s.r.o. Provozovatelem je firma Voda CZ service s.r.o. Obec není vlastníkem vodovodu a nemá tudíž vliv na cenu vodného ani stočného, stejně jako na budování přípojek. Ceny si stanovuje soukromý subjekt.

I přesto, že je v současné době množství dodávané pitné vody do řadu stabilizováno a nedochází k jejím výpadkům, tak bychom rádi apelovali na všechny odběratele, aby si uvědomili, že s pitnou vodou musíme všichni zacházet jako s důležitou komoditou.

Prosím akceptujte zákaz napouštění bazénů, vířivek, zalévání trávníků a záhonů, mytí aut, apod. vodou z vodovodního řadu. Důrazně doporučujeme zejména k zalévání zahrad využití podzemních nádrží, umístění nadzemních sběrných nádob a sudů pro sběr dešťové vody. Pro napouštění bazénů lze objednat dodávku vody cisternou.

Děkujeme, že se k pitné vodě chováte s respektem.

Ceny vodného a stočného v obci Babice
Rozbory vody

 

Kanalizační řad je částečně ve vlastnictví obce Babice (zejména ve staré zástavbě), většina je ale také ve vlastnictví soukromé firmy Vintex s.r.o. Provozovatelem jako celku je firma Voda CZ service s.r.o. 

Kanalizační řád splašková kanalizace obce Babice

 

Pro dotazy ohledně přípojek k infrastruktuře, cen, vyúčtování, případně hlášení havárií či poklesů tlaku volejte na číslo 800 150 155.

 

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru