encodedScript:

Jak zjistím v průběhu roku pro orientaci hmotnost směsného odpadu?

Kdykoliv i opakovaně pište Janě Rašínové na email rasinova@babiceurican.cz, či se stavte osobně, případně volejte obecní úřad. Obratem vám navážené hmotnosti sdělíme. 

Kam mám odložit přebytek směsného komunálního odpadu?

Pokud máte nárazově větší množství komunálního odpadu, než se vám vejde do zvolené nádoby, je možno si zakoupit na obecním úřadu typizovaný pytel, označený logem svozové společnosti. Ten bude vložen do vyprázdněné nádoby a znovu zvážen jako nový výsyp.

Kam mám odložit přebytek bioodpadu?

Hlavně ne do černé nádoby s komunálem! Vzhledem k jeho váze výrazně navyšuje hmotnost nádoby a tím i cenu za svoz. Pro likvidaci bioodpadu máte spoustu jiných možností, které naleznete ZDE.

Jsem chatař – kam s odpadem?

Majitelé rekreačních objektů mohou i nadále odpady odkládat v sezóně jako doposud na společná shromaždiště na Černé hoře a na Hujaře. Tříděný odpad odkládejte na návsi vedle obecního úřadu.

Občany žijící trvale v chatových oblastech žádáme o pořízení odpadních nádob a zapojení se do systému.

Červi, zápach a jiné neduhy čtrnáctidenního svozu

V první řadě se musíme zamyslet nad tím, proč se v našem odpadu hmyzu tak líbí. Bude to pravděpodobně proto, že tam najde spoustu zbytků jídla, ke kterému má velmi jednoduchý přístup. I zbytky jídla jsou předmětem třídění. Veškeré zbytky rostlinného původu patří na kompost nebo do biopopelnice. Pokud už máte zbytky živočišného původu, které nemůžete jinak využít, je nutné, aby byly součástí uzavřeného plastového pytle uvnitř nádoby. 

Stejné je to se zápachem – pokud uvnitř nádoby bude uzavřený plastový pytel a víko dovřené, není nejmenší důvod, proč by nádoby měla jakkoliv zapáchat. 

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru