encodedScript:

o projektu eGon                více o Czech POINTu             vstup do DS

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je kontaktním místem veřejné správy, který mimo jiné vydává ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového hodnocení řidiče, provádí konverze dokumentů z elektronické do papírové podoby a naopak, zřizuje datové schránky, podání žádostí nejen pro změnu přístupů k datovým schránkám.

Terminál CzechPOINTu na Obecním úřadě je Vám k dispozici v úřední dny.

Za výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z bodového hodnocení řidiče,   z insolvenčního rejstříku, vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů /info. systém o veřejných  zakázkách/, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH /info. systém odpadového hospodářství/.  Správní poplatek 100,- Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další i započatou stránku.

Výpis z Rejstříku trestů – žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
Správní poplatek za žádost 100,- Kč.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72).
Správní poplatek za přijetí podání 50,-Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů.
Správní poplatek 30,- Kč.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Správní poplatek za opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku) 200,- Kč.

Podání žádosti o zřízení datové schránky
Správní poplatek se neúčtuje.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru