encodedScript:

Roční částku každé nemovitosti za svoz odpadu bude tvořit součet všech navážených hmotností pouze černé nádoby během kalendářního roku v ceně 6,- Kč/ 1 kg odpadu. Obsah nádob s tříděným odpadem včetně bio se do ročního vyúčtování nezahrnuje.

Poplatky za odpad budou vyúčtovány zpětně za předchozí zúčtovací období, tzn. za rok 2023 budete platit až v lednu 2024. 

Pro průběžné info o vámi vyprodukovaném množství směsného odpadu pište Janě Rašínové na email rasinova@babiceurican.cz, či nás osobně navštivte, či volejte. 

Chatařský poplatek bude rozpočítán na základě hmotnosti kontejnerů na sběrných místech.

 

Pokud máte více odpadu, než je kapacita vaší nádoby, je nutno uložit nadbytečný odpad do personalizovaného pytle FCC (k dispozici na OÚ Babice) a nechat ke svozu vedle nádoby. Pracovníci pytel vloží do nádoby a znovu ho převáží. Jiné pytle nebudou sváženy, stejně tak jako pytle, které nejsou přiřazeny k nádobě. 

 

 

 

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru