Výběr nádoby – Prosíme zhodnoťte současné množství komunálního odpadu, které produkujete a jakou velikost černé nádoby budete potřebovat při 14denním svozu, viz postup přechodu na nový systém. K této dostanete 2 nádoby na plast a papír o objemu 240 l.
Platba – Protože odpadne nutnost lepit na nádobu známku a vzhledem k současné koronavirové situaci doporučujeme platbu převodem na účet č. 9323201/0100 s identifikací vaší nemovitosti (variabilní symbol, vzkaz pro příjemce). Do budoucna přibude ještě možnost platebního kiosku.
Do doby zaplacení nového poplatku a očipování vámi vybrané velikosti nádoby platí stávající známky (pro rok 2020). Jejich platnost bude pro snadnější přechod na nový systém prodloužena do konce března.  

Komunální odpad – v ceně jsou už započítány náklady na obě 240litrové nádoby na plast a papír

Četnost svozu Objem nádoby Roční poplatek
1x měsíčně 80 litrů 1 950,- Kč
1x 14 dní 80 litrů 2 600,- Kč
1x 14 dní 120 litrů 3 100,- Kč
1x 14 dní 240 litrů 4 200,- Kč
1x 14 dní 1 100 litrů 10 750,-Kč

 

Pytel 110 l   Jednorázový poplatek                        
pouze k černé nádobě jakéhokoliv objemu 100,- Kč

 

Rekreační objekt / chata s číslem evidenčním Poplatník                         
Společný kontejner 1100 l nebo 6m3 v místě 850,- Kč

        

Bioodpad (svozy v období od 1. 4. do 30. 11.)

Četnost svozu Objem nádoby Sezonní poplatek
1x za 14 dní 240 litrů 1 300,- Kč