encodedScript:

Výsledky hospodaření s odpadem v obci Babice za rok 2021

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

  • FINANČNÍ 
Finanční bilance hospodaření s odpady v roce 2021
druh odpadu příjem v Kč výdej v Kč
TKO  (směsný odpad) 1 669 803,00 585 341,00
BIO 234 372,00 263 072,00
separace 349 044,00 1 146 590,00
velkoobjemový   39 400,00
nebezpečný   20 273,00
nákup nádoby dotace   1 112 414,00
dotace na nádoby  1 006 233,00  
nakoupené nádoby nad rámec dotace   125 392,00
     
  3 259 452,00 3 292 482,00

 

  • MNOŽSTEVNÍ
Svezené množství jednotlivých druhů odpadu v obci Babice za rok 2021
druh odpadu tuny odpadu
směsný odpad 253,0
objemný odpad 6,7
bioodpad 169,7
plasty 39,8
nebezpečný odpad 0,4
jedlé oleje a tuky 0,3
oděvy 3,3
sklo 12,8
papír 39,6
kovové obaly 1,5
Cookie Consent with Real Cookie Banner