encodedScript:

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace III. třídy Babice – Babičky

Pokračovat v započaté výstavbě chodníků z roku 2010, kdy byla provedena výstavba chodníku, kde v minulosti došlo k dvěma těžkým dopravním nehodám z nichž jedna byla smrtelná. V případě možnosti obdržení dotace na celou zbývající výstavbu chodníků bychom dokončili výstavbu chodníků dle PD v celém rozsahu.
V případě, že dotace nezískáme a nebo budou dotace finančně omezené bude výstavba probíhat etapovitě a to i z rozpočtu obce, přičemž se bude přihlížet k tomu, kde je nebezpečí dopravních nehod a ohrožení chodců nejvyšší.

Starosta obce Iva Kačírková

 

K výstavbě chodníků je připravena projektová dokumentace.

Výkres ” Obnova a výstavba chodníků “ v elektronické podobě.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru