encodedScript:
Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie

“REKONSTRUKCE A MODERNIZACE  MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BABICE”

Dovolujeme si vám oznámit posun termínu odevzdání nabídek pro výběrové řízení na dodavatele výstavby místních komunikací.

Termín pro odevzdání nabídek (bod 3.2) se mění na 8.6.2015 do 12 hod.
Způsob hodnocení nabídek (bod 7.2) – obálky budou otevřeny na zasedání zastupitelstva obce dne 8.6.2015 v 19:30 hod.
Jan Chadraba
starosta obce

 

Dokumenty:

1. Zadávací podmínky
2. Výkaz výměr
3. Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
4. Projektová dokumentace Babice 1 (zip soubor)
5. Projektová dokumentace Babice 2 (zip soubor)
DOTAZY a ODPOVĚDI

Zápis ze zasedání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 8.6.2015

Omlouváme se firmě WALCO CZ spol. s r.o. za původně špatně uvedenou nabídkovou cenu. Děkujeme za upozornění, nyní je již chyba napravena a uvedené nabídky v zápise odpovídají nabídnutým cenám. Děkujeme.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru