encodedScript:

Srdečně vás zveme na veřejnou diskusi týkající se nejen zpomalení provozu v obci a velice oceníme vaši účast. Přijďte nám pomoci přesvědčit orgány DI Policie ČR o nutnosti zavedení dostupných dopravních prvků na hlavních komunikacích, stejně jako změny vybraného dopravního značení v obci.

Na vaše četné stížnosti dlouhodobě jako obec žádáme o povolení jakýchkoliv smysluplných zpomalovacích prvků, jako jsou zpomalovací prahy na vjezdech do obce, přechody pro chodce, dopravní značení a další. Bohužel bezúspěšně. Vás zase trápí některá dopravní značení v okolí vašeho domu. 

Pozvání k diskusi přijal Ing. Por. Nerad z mnichovického oddělení dopravy Policie ČR. Budeme velmi rádi za hojnou účast z řad občanů, společně se nám třeba podaří něčeho docílit. Schůzka se uskuteční dne 2.6.2022 od 9 hod ve společenském sále staré školy na návsi.

Těšíme se na vaši účast.

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru