encodedScript:

Na základě upozornění Krajské veterinární správy na pokyny spojené s výskytem ptačí chřipky, žádáme všechny místní chovatele ptactva, aby nám nejpozději do 14.12.2022 poskytli informace k provedení soupisu ptáků.
Obec Babice se nachází v pásmu dozoru, ve kterém mimo jiné platí zákaz přemisťování chovaných ptáků z a do hospodářských chovů, zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu z ptáků z hospodářství či chovů, zákaz lovu pernaté zvěře, zákaz doplnění stavů pernaté zvěře, zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů, zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či potravinářských podniků v ochranném pásmu, zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud nebyly speciálně ošetřeny či zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek drůbeže a jiné shromažďování chovaných ptáků…

Další potřebné informace naleznete v nařízení KVS na úřední desce https://babiceurican.cz/uredni-deska/.

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru