encodedScript:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce a modernizace ulice Honzíkova“.

Rekonstrukce ulice Honzíkova

Výše uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jejíž zadávání se v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2016 v 10:00 hod.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru