okrskova_soutez_2014SDH Babice pořádá dne 3.5.2014 od 8 hod na fotbalovém hřišti v Babicích Okrskovou soutěž v požárním sportu.