Upozorňujeme, že do 14 dnů započne výstavba chodníku podél ulice Mlejnská.

Prosíme vás, abyste počítali v této lokalitě s omezeními spojenými se stavbou a dodržovali příslušná dopravní značení.