encodedScript:

Připomínáme majitelům pejsků, že poplatek za psa/psy je dle vyhlášky 5/2019 nutné uhradit do 31.3.2023.
Bližší informace k výši poplatku naleznete na Vyhláška
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou na OÚ Babice v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet 9323201/0100, jako v.s. uveďte číslo popisné/evidenční.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru