encodedScript:

Milí spoluobčané,

dovolujeme si vám oznámit, že v pondělí 13.6.2022 započnou v babickém lesoparku práce na novém cyklohřišti se skill zónou. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí stavby, bude se zde pohybovat těžká technika. Po dokončení se můžete se svými dětmi těšit na tyto tři části:

  1. Lesní průsek (rovná část lesa bez stromů) 40 m dlouhý, kde by budou skoky různých obtížností. Tato část začne 1,5 m vysokým rozjezdem, který dodá potřebnou rychlost. Vedle sebe pak povedou dvě souběžné stezky. Jedna s lehkými skoky pro úplné začátečníky, tak aby se skoky daly také pouze přejet. Druhá stezka se bude skládat z mírně pokročilejších skoků (tzv. lavic). Bude zde dohromady minimálně 6 skoků. Skoky budou zakončeny klopenou zatáčkou, která dovede jezdce zpět po návratové stezce k rozjezdu.
  2. Boulovatá stezka mezi stromy tvořená tak, aby byla zábavná a sjízdná i pro nejmenší děti na odrážedlech. Tvary boulí tomu budou přizpůsobeny. Stezka bude obsahovat i mírné klopené zatáčky. Tato stezka bude tvořit okruh a bude alespoň 120 m dlouhá.
  3. Třetí část bude malý dětský skillpark. Měl by děti seznámit zejména s různými povrchy (kámen, štěrk, dřevo) a případně nějaké lehké cyklo překážky (houpačka, mini drop).

Veškeré práce budou probíhat bez jakéhokoliv zásahu do lesního porostu či kořenového systému stromů. Jedná se pouze o navážku přírodního materiálu. Stavba je schválena stavebním odborem města Říčany. Cyklohřiště bude navazovat na již stávající prvky v lesoparku.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru