encodedScript:

Upozorňujeme všechny nové občany Babic na Obecně závazné vyhlášky, zejména pak na OZV 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro regulaci hlučných činností za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Všechny platné vyhlášky naleznete zde: https://babiceurican.cz/vyhlasky-a-narizeni/

Předem za respektování a dodržování stanovených vyhlášek děkujeme.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru