encodedScript:

Milí občané,

v průběhu léta byl ve spolupráci s architektonickým studiem Taktiky a Ing. Arch. Eliškou Málkovou zahájen projekt územní studie úpravy návsi, který stanoví celkovou vizi rozvoje centra obce – úpravu stávajících a vytvoření nových veřejných prostor, stanovení nového funkčního rozdělení území a návrh na umístění nové školy. První verze vize vám bude představena v průběhu podzimu, o termínu budete včas informováni. Protože se jedná o důležitý a společný prostor nás všech, uvítáme neodkladné připomínky nebo poznámky k tomu, jak náves jako prostor v současné době funguje, nefunguje nebo by fungovat měla.

Své připomínky, nápady a podněty zašlete na email: info@babiceurican.cz a to do 20. září 2023.

Situace viz  Řešené území územní studie centra obce

Předem děkujeme, těšíme se na vaše podněty a na shledání při představení návrhu.

Vaše obec

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru