encodedScript:

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby pod názvem:

„Zajištění stravování žáků ve věku 3 – 6 let a zaměstnanců MŠ Dráček Babice“

Lhůta pro podání nabídek a doručení vzorků na adresu zadavatele: 8.6. 2016 do 11:00 hod

 

Dokumenty:

Poptávkové řízení, krycí list nabídky, návrh smlouvy

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru