encodedScript:

Zaplaťte si odpad v černé nádobě, tříděný nechte na nás.

Po investici do nového a v současné chvíli nejmodernějšího systému sběru odpadů v obci, kdy je vývoz nádoby zaznamenán z jejího čipu a navíc je každá nádoba dynamicky vážena, jsme se rozhodli tento systém využít a nabídnout vám v roce 2022 systém výběru poplatku za odpad, tzv. PAYT (Pay As You Throw) = zaplať to, co vyhodíš. Touto cestou jsme se rozhodli jít zejména proto, že je pro občany výrazně spravedlivější a objektivnější, než platba za objem nádoby tak, jako tomu bylo doposud.

Co přesně to znamená?

 • Roční částku každé nemovitosti za svoz odpadu bude tvořit součet všech navážených hmotností černé nádoby během kalendářního roku v ceně 6,- Kč/1 kg odpadu.
 • Poplatky za odpad budou vyúčtovány zpětně za předchozí zúčtovací období, tzn. za rok 2022 budete platit až v lednu 2023. Začátkem roku 2022 tedy žádné poplatky nehradíte.
 • Obsah nádob s tříděným odpadem včetně bio se do ročního vyúčtování nezahrnuje.
 • Chatařský poplatek bude rozpočítán na základě hmotnosti kontejnerů na sběrných místech.

Nemáte představu, kolik kg odpadu jste za rok 2021 vyprodukovali?

 • Kdykoliv a opakovaně pište Janě Rašínové na email rasinova@babiceurican.cz, stavte se osobně na obecním úřadě či zavolejte na telefon 323 660 966. Informaci o navážených hodnotách vám obratem sdělíme.
 • Průměrné hodnoty hmotností jednotlivých velikostí nádob dle dlouhodobých statistik firmy FCC a z toho vycházející průměrné roční ceny:

  80l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 12 kg odpadu – cena 1872,-Kč/rok
120 l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 17 kg odpadu– cena 2652,-Kč/rok
240l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 28 kg odpadu – cena 4368,-Kč/rok

Jak obsah nádoby co nejvíce snížit?

 • V první řadě – co nejméně odpadu vytvářet. Ale když už…tak třídit, třídit, třídit!
 • Většinu odpadu lze vytřídit do nádob na plast a papír v domácnostech
 • Bioodpad kompostovat či odkládat i přes zimu na místo v obci k tomu určené (veškeré info na webu obce)
 • Sklo, kovy, jedlé oleje, textil – kontejnery najdete na sběrných stanovištích v obci
 • Velkoobjemový a nebezpečný odpad – využívat pravidelných svozů v obci zdarma
 • Ostatní druhy odpadů svážet do sběrného dvora
 • V žádném případě do nádob nepatří stavební odpad a bioodpad. Ten výrazně a hlavně zbytečně zvyšuje hmotnost nádoby.
 • Informace jak a kam třídit najdete na webu obce https://babiceurican.cz/odpadove-hospodarstvi/, zároveň s vámi ochotně obsah černé nádoby projdeme a poradíme, kam s jakým odpadem.
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru