encodedScript:

Vážení občané,

Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a zeptali se na Váš názor ve věci otevření projektu „Babická kavárna“.

Dne 19.6.2017 odsouhlasilo zastupitelstvo obce projekt obecní kavárny, k čemuž jej vedly dva důvody:

  • poptávka občanů Babic na znovuotevření kavárny
  • v průběhu více než půl roku se nepodařilo kavárnu pronajmout soukromému subjektu, případně se podnikatelský záměr zájemce neshodoval se záměrem obce.

Byl vypracován základní podnikatelský plán tak, aby se provozovatelem kavárny mohla stát obec Babice.

Výhody tohoto modelu spočívají hlavně v možnosti kontroly obce nad tím, jak bude kavárna fungovat a flexibilní reakce na požadavky zákazníků, dále vytvoření kulturního a komunitního centra pro občany Babic, místa setkávání sousedů, přátel a rodin. Kavárna by měla být zároveň žádaným rozšířením infrastruktury obce a vyplněním chybějícího článku, zatraktivněním obce a v neposlední řadě také kulturním přínosem pro obec a tedy i pro její občany.

V průběhu realizace projektu kavárny jsme však narazili na několik překážek vyžadujících vyšší počáteční investici než bylo původně předpokládáno. Nelze tedy kavárnu zprovoznit pouze provizorně bez potřebných hygienických povolení  a  souhlasu Stavebního úřadu v Říčanech tak, jak tomu bylo doposud. V současném stavu se bohužel podle platných předpisů kavárna provozovat nedá.

S ohledem na výši počátečních investičních nákladů, rozhodlo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne  7.8.2017 o Anketě a  nechat hlasovat občany obce Babice o  tom, zda kavárnu v obci chtějí nebo nechtějí a seznámit je s detaily realizace, a to včetně nákladů.

Na závěr je třeba říci, že počítáme i s krizovým plánem, tedy že si kavárna na svůj provoz nevydělá a půjde do ztráty. Rozhodné období  pro posouzení  úspěšnosti je jeden rok s ohledem na roční období a související návštěvnost.  V tomto případě bude kavárna nabídnuta k pronájmu soukromému subjektu a bude požadován adekvátní nájem odpovídající počáteční investici a atraktivnosti kavárny. V tomto případě již však nebude možné dohlížet na kvalitu a úroveň služeb kavárny a nebudeme moci ovlivnit fakt, že soukromý nájemce může podnikání kdykoliv ukončit.  Především nám jde o to, aby kavárna fungovala a byla do budoucna přínosem pro obec a její občany.

 

Veškeré náklady i celý podnikatelský plán ke stažení:

Investice do kavárny           Modelové příklady provozu kavárny

 

HLASOVÁNÍ:
S přihlédnutím k výši investice do opětovného otevření obecní “Babické kavárny“. Hlasování bylo ukončeno 15.09.2017

 

Anketa k projektu Babická kavárna

  • ANO - souhlasím - přeji si, aby byla kavárna obcí otevřena a provozována.
    (72%, 197 Hlasy)
  • NE - nesouhlasím - nepřeji si, aby byly takové prostředky investovány.
    (28%, 76 Hlasy)

Počet hlasujících: 273

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru