encodedScript:
 • Víte, jak zacházet s odpady? Řešení kvízu z Babického občasníku č. 1.

  1, Stará lednice už dosloužila, proto se rozhodnete pořídit si lednici novou. Lednice je elektrický spotřebič a dodává se několika obalech, které ji chrání. Lednice je uložena v kartónové krabici a vevnitř je krabice vycpaná polystyrénem.I. Kartónovou krabici:
  – vyhodím do popelnice na směsný odpad
  – vyhodím do Babického lesa
  – dám do sběru
  – spálím v kamnech
  – dám do kontejneru na papír

  – Kartónová krabice je vyrobena z papíru a navíc je velká. Nepatří do obyčejné popelnice na směsný odpad!
  – Vyhazování jakéhokoliv odpadu je do přírody je nezodpovědné a neestetické. Toto je jeden z nejhorších možných způsobů likvidace.
  – Výborně. Kartón je cennou surovinou. Pokud jej odevzdáš do sběru, dostaneš za něj i nějakou korunku.
  – Kartón je vyroben z papíru. Můžeš ho použít při zatápění v kamnech nebo v krbu.
  – Výborně. Kartón je cennou surovinou a patří do popelnice na papír. Nezapomeň krabici před vyhozením složit, jinak zabere půl kontejneru, který se pak vyveze poloprázdný a to stojí zbytečné peníze.

  II. Obalový polystyrén:
  – vyhodím do popelnice na směsný odpad
  – vyhodím do kontejneru na papír
  – vyhodím do kontejneru na plasty
  – odevzdám do sběrného dvora
  – spálím v kamnech

  – Polystyrén je druh plastu. Do běžného komunálního odpadu nepatří, protože se v přírodě nerozloží.
  – Toto je špatná odpověď. Polystyrén je plast, do papíru nepatří.
  – Výborně! Skvělé řešení. Polystyrén je spolu s PET láhvemi a dalšími plasty cennou surovinou, proto ho bez obav vyhazuj do žlutého kontejneru.
  – Polystyrén můžeš samozřejmě odevzdat do sběrného dvora spolu s dalšími plasty.
  – Toto je nejhorší způsob likvidace plastů. Při hoření polystyrénu a dalších plastů vzniká mnoho jedovatých a karcinogenních látek, které při vdechování vážně poškozují zdraví, způsobují mimo jiné i rakovinu a neplodnost.

  III. Starou lednici:
  – zavezu do Babického lesa
  – postavím vedle popelnice
  – nechám odvést odbornou firmou, která přivezla novou lednici
  – odevzdám do sběrného dvora

  – Do přírody nepatří žádné odpady, tím méně ty nebezpečné, kterým lednice je. Když už si dáš tu práci a naložíš lednici, abys ji odvezl do lesa, zkus změnit trasu směrem ke sběrnému dvoru v Říčanech. Zbavíš se odpadu a nebudeš hyzdit okolní přírodu.
  – Lednice patří mezi nebezpečný odpad. Do popelnice určitě nepatří.
  – Výborně! Za odvoz lednice zaplatíš asi 100 Kč, což není zas taková katastrofa. Některé firmy si např. odvezou lednici zdarma, protože mohou použít součástky na náhradní díly.
  – Výborně. Vysloužilé spotřebiče odevzdávej ve sběrném dvoře.

  2, Máte doma zahrádku tráva roste jako z vody. Je třeba ji každý týden posekat.

  I. Trávu a kousky keřů ze zahrádky:
  – hodím do popelnice
  – odvezu na skládku bioodpadu
  – spálím
  – hodím na kompost
  – hodím do popelnice na bioodpad
  – vyvezu do Babického lesa

  – Tráva a kousky keřů nepatří do popelnice na komunální odpad. Tráva sice nepoškozuje životní prostředí, ale když ji vyhodíš do popelnice, tak je hned plná. Poplatky za odvoz a skladování odpadu se platí podle toho, kolik kg odpadu se vyveze. Čím více odpadu, tím vyšší poplatky. A tráva je objemný a těžký odpad, který se dá likvidovat i lepším a levnějším způsobem.
  – Ano! Skládka bioodpadu se nachází v Říčanech v areálu Na Fabiáně v ulici Březinově čp. 1650. Můžeš tam odvést trávu i jiný bioodpad. Bioodpad je cennou surovinou. Vyrábí se z něj kvalitní humus (který lze používat místo umělých hnojiv, které znečišťují životní prostředí a jejichž zbytky konzumujeme spolu s potravinami) a při tlení vzniká teplo, které lze využívat k ohřevu.
  – Pálení trávy je zakázáno zákonem. Pokud se rozhodneš trávu spalovat, uvědom si, že se dopouštíš přestupku. Kromě toho při pálení trávy vzniklo mnoho rozsáhlých požárů, které měly tragické následky. Při spalování vznikají jedovaté látky, které poškozují zdraví. Kouř také obtěžuje a ohrožuje všechny ostatní občany.
  – Výborně! Kompostování je nelegantnějším a zároveň nejekologičtějším řešením nakládání s bioodpadem. Nestojí to víc než je pořizovací cena domácího kompostéru (řádově stovky korun), na který navíc nyní můžeš dostat od obce příspěvek 300 Kč. Kompostováním také získáš kvalitní surovinu, kterou můžeš použít na vlastní zahrádce a nemusíš ji draze kupovat. Více se dozvíš v sekci Ekologie/Kompostování.
  – Velmi dobře! Ti, kteří v Babicích tuto službu již využívají, vědí, že je to velice pohodlné řešení nakládání s bioodpadem. Je to úplně stejné jako s “obyčejným” komunálním odpadem, jen máš k dispozici trochu jinou (BIO) popelnici, která zajišťuje hygieničnost sběru. Pravidla pro třídění jsou stejná jako u domácího kompostování. Více informací můžeš získat též v sekci Ekologie/Bioodpady nebo v úředních hodinách na OÚ.
  – V lese se tráva také rozloží, ale hromady tlejícího materiálu nejsou ani estetické a navíc každý bioodpad, který sice lesu neublíží, je vždy jen začátkem, který pak přitahuje další, už neorganický odpad.

  3, Připravujete doma nedělní oběd. Čeká na vás řízek a bramborový salát. Tatínek si k tomu dá pivko, maminka džus a děti Colu v plechovce. Uvědomili jste si někdy, kolik během jednoho oběda vyprodukujeme odpadu?

  I. Slupky od brambor a zeleniny:
  – vyhodím do popelnice na směsný odpad
  – vyhodím na kompost
  – vyhodím do popelnice na bioodpad

  – Bioodpad do obyčejné popelnice nepatří.  Navíc když svozová firma objeví v tvé popelnici větší množství takového bioodpadu, může nechat tuto popelnici nevyprázdněnou.
  – Skvěle! Domácí kompostování šetří tobě i obci na poplatcích za odvoz a likvidaci bioodpadu.
  – Taky dobře! I když… tento odpad vyváží odborná firma, takže se vývoz musí platit. Pokud budeš bioodpad kompostovat doma, všechny poplatky odpadají.

  II. Odřezky masa a kosti:
  – žádné nemáme (sežere je pes apod.)
  – vyhodíme do popelnice na směsný odpad
  – vyhodím do popelnice na bioodpad
  – vyhodíme na kompost

  – Výborně! Nejlepší způsob likvidace odpadu je žádný odpad nevyrábět a všechno zužitkovat beze zbytku.
  – Zbytky masa a kosti klidně vyhoď do popelnice.
  – Pozor! Živočišné produkty a zbytky do bioodpadu nepatří!
  – Maso ani živočišné produkty nepatří ani do kompostu!

  III. Láhev od piva:
  – vratnou láhev vrátím v obchodě
  – nevratnou vyhodím do popelnice na směsný odpad
  – vyhodím do popelnice na sklo

  – Výborně! Vratné láhve lze použít opakovaně.
  – Sklo nepatří do popelnice na směsný odpad.
  – Ano. Do popelnice na barevné sklo můžeš vyhodit bílé i barevné sklo.

  IV. Džus se prodává v obalech zvaných Tetrapak:
  – vyhodím ho do komunálního odpadu
  – vyhodím ho do popelnice na papír
  – vyhodím ho do popelnice na plast
  – odnesu ho do sběrného dvora

  – Tetrapaky nepatří do komunálního odpadu!
  – V některých městech se Tetrapaky sbírají spolu s papírem. Ale ne v Babicích.
  – Výborně! V Babicích se Tetrapaky vybírají společně s plasty. Házej je do žlutých kontejnerů. Nezapomeň každý obal vymýt troškou vody, aby zbytky džusů nezapáchaly a nelákaly hmyz.
  – Tetrapaky se mohou odevzdávat ve sběrném dvoře.

  V. Plechovky od Coly:
  – vyhodím do popelnice na komunální odpad
  – vyhodím do popelnice na papír
  – vyhodím do popelnice na plasty
  – odevzdám do šrotu

  – Plechovky od nápojů jsou vyrobeny z kovu a měly by se odevzdávat do sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

  Když se zamyslíš, co všechno se dá třídit, myslíš si, že je nutné mít popelnice na běžný komunální odpad?

  Nutné to samozřejmě je. Nemůžeme třídit špinavé odpady, mastný papír, maso apod. Pokud ale budeme třídit poctivě, zmenší se mnohokrát množství vyváženého a uskladněného odpadu a tím i klesnou poplatky za popelnice.

 • Svoz bioodpadu.
  Od dubna začíná svozová firma odvážet bioodpad, svoz bude 1x týdně ve čtvrtek či za 14 dní vždy lichý týden ve čtvrtek.
 • Svoz nebezpečného odpadu.
  Probíhá 2x za rok, zpravidla na jaře a na podzim.
  Plán svozu zasílá firma FCC a o jeho termínech vás budeme informovat.
  Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se obvykle odebírají:
  olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry,
  oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.
 • Svoz velkoobjemového odpadu.
  Probíhá 2 – 3x za rok od dubna do října. Kontejnery jsou přistavovány buď na náves nebo k hasičárně. Termíny budou uveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce OÚ.
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru