encodedScript:

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit na blížící se veřejné projednání architektonické územní studie návsi. Důvodem zpracování této studie, je kromě zatížení změny územního plánu právě tvorbou studie, primárně potřeba umístění budovy základní školy do prostoru návsi. To samo o sobě nebyl úplně snadný úkol, nese s sebou hodně překážek a úskalí. Dalším, neméně důležitým důvodem, je podklad pro budoucí revitalizaci tohoto veřejného prostoru, který tvoří srdce obce.

Výsledek své půlroční práce vám představí s odborným výkladem sami architekti ze studia Taktiky, kteří studii zpracovávali.

Protože žádný český zákon ani podzákonný předpis nestanovuje přesný postup projednání nezávazné územní studie, jde nám o maximálně transparentní postup pořízení s plným informováním veřejnosti již během zpracování a pořízení územní studie. Jedná se o zásadní prostor, který využíváme všichni, a proto nás váš názor zajímá. V případě stavby prvního stupně základní školy bude muset obec investovat nemalé finanční prostředky, proto potřebujeme zjistit, zda se ubíráme správným směrem.

Veškeré podklady najdete ve Veřejné vyhlášce na úřední desce: https://babiceurican.cz/uredni-deska/

Těšíme se na vaši účast 14.12.2023 od 19 hod v sále obce Babice.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru