encodedScript:

Vážení občané,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při přípravě připomínek k chystaným změnám v jízdních řádech autobusových linek během prosince 2024.

Dle informace Integrované dopravy Středočeského kraje:

„Dopravní systém PID Prahy a Středočeského kraje je založený na preferenci páteřní kolejové dopravy a při tvorbě jízdních řádů je koordinovaně postupováno tak, aby byly zajištěny návaznosti mezi autobusovými a vlakovými linkami. Tentokrát však tato nesporná výhoda přináší bohužel komplikaci pro sestavu jízdních řádů, neboť termín platnosti nových smluv 1. 12. 2024 se liší od termínu celostátní změny jízdních řádů 15. 12. 2024. Tento termín byl vyhlášen Ministerstvem dopravy ČR, které však reaguje v souladu se změnou jízdních řádů na železnici odvíjející se od dohody evropských železničních správ.

Jelikož je nutné v celém Středočeském kraji zachovat přestupní vazby mezi vlaky a autobusy kontinuálně, budou autobusové jízdní řády vybraných linek od 15. 12. 2024 opětovně upraveny a tyto verze zveřejňovány postupně v návaznosti na projednávání železničního jízdního řádu. Linky, na které nebude mít změna jízdních řádů vlaků v polovině prosince dopad, budou i po tomto termínu provozovány dle jízdních řádů s platností od 1. 12. 2024.

Současně s platností nových jízdních řádů od 1. 12. 2024 bude ve vybraných lokalitách na území Středočeského kraje přistoupeno k úpravě linkového vedení a jízdních řádů oproti současnému stavu.“

Vaše připomínky a podněty můžete zasílat do 26.4.2024 na info@babiceurican.cz. Obec poté zašle souhrnnou zprávu za obec Babice k dalšímu jednání.

Jízdní řád 366

Jízdní řád 435

Jízdní řád 364

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru