encodedScript:

Milí občané, opět vám přinášíme informace k právě probíhajícím změnám v odpadovém hospodářství, které jsou v zásadě reakcí na vaše četné dotazy:

  1. Zítra, tj. 29.4. proběhne dočipování nádob na bioodpad. V pondělí, tj. 3.5. proběhne dočipování nádob na komunální odpad. Prosíme neuklízejte nádoby po výsypu dříve, než se ujistíte, že je máte očipované. Čipy budou instalovat pracovníci obce. Očipovanou nádobu poznáte zejména dle přítomnosti čipu v rukávu okolo horní hrany nádoby, ze spodního pohledu, viz obrázek: 

 

2.  Tetrapakové obaly vhazujte do žlutých nádob na plastový odpad. Obec Babice nemá na tyto druhy obalů speciální nádobu. Sklo, kovy, textil a jedlé oleje prosím i nadále odnášejte na existující sběrná místa. 

3. V novém systému odváží všechny druhy odpadů z obce pouze jedna posádka, která začíná svoz brzy ráno, obvykle již v 6 hod a během dopoledne má hotovo. Prosíme, vyndávejte nádoby před branku v dostatečném předstihu, nejlépe večer před svozem. 

4. Připomínáme možnost nákupu jednorázových pytlů na směsný komunální odpad, v případě, že máte nádobu plnou. Stojí 100,- Kč (velikost 120 l). Jiná nádoba kromě očipované či jiný pytel nebudou již nadále společností FCC sváženy. 

5. Pokud nádoby (jakékoliv barvy) v den svozu máte jen málo naplněné a víte, že vydržíte s jejich kapacitou do dalšího termínu, ke svozu je nevyndávejte. Ušetříte tím finanční prostředky za svoz nádoby, které se potažmo mohou promítnout do budoucích poplatků za odpad. 

6. Tipy na třídění odpadu najdete na stránce www.kamtovyhodit.cz

7. Děkujeme vám, že nádoby na odpad neumisťujete na veřejné komunikace před své nemovitosti. 

Tímto vám všem děkujeme za dosavadní spolupráci a vstřícný přístup k tomuto projektu. 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru