KAPR CUP RETRO 2019

Pozvánka na rybářské závody – Dne 17.8.2019 se koná 13. ročník rybářské soutěže Kapr Cup 2019 v retro stylu.

Slavnostní otevření Sportovního areálu Babice

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření Sportovního areálu Babice. Můžete si prohlédnout nové kabiny, klub a multifunkční hřiště. Čeká vás bohatý sportovní a kulturní program, přijďte včas! Těšíme se na Vás.

Upozornění na nové OZV

Dovolujeme si upozornit, že zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 6.5.2019 dvě nové vyhlášky. Novelizovaná OZV č. 3/2019 o místních poplatcích upravuje sazby zejména v oblasti umístění reklamních zařízení na obecním majetku, parkování ve veřejném prostoru a mírně upravuje poplatky pro majitele psů.

Zásadnější změna nastala v OZV č. 2/2019 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení místního koeficientu z hodnoty 2 na hodnotu 3. Vzhledem k tomu, že se obec v několika posledních letech rozrostla, je nutné více investovat do jejího rozvoje a údržby. Součástí těchto investic je kromě denního úklidu obce výstavba chodníků, infrastruktury, investice do školství, sportu, aj. U nových chodníků na Starobabické ulici je nutné zcela zrekonstruovat dešťovou kanalizaci, která je v dezolátním stavu a způsobuje problémy ve staré části obce. S kapacitními problémy bojuje nejen naše mateřská školka, ale i spádová základní škola v Mukařově, která si žádá další přístavbu a potažmo nemalé investice všech spádových obcí. Mírně se zvýšila i investice do Sportovního areálu tak, aby v budoucnu mohl co nejefektivněji a nejkvalitněji sloužit potřebám nejen sportovních klubů, ale i všech občanů obce. Výrazně se zvyšují i náklady na svoz a likvidaci všech druhů odpadu.

Všechny tyto faktory se promítly do rozhodnutí zastupitelstva novelizovat tyto dvě závazné vyhlášky, zejména zvýšit koeficient pro výpočet daně z nemovitosti a mírně tak zvýšit příjmy do rozpočtu obce.

Doufáme, že tento krok přijmete s pochopením a rozvoj obce je pro vás viditelný.

Výstavba chodníku na Starobabické ulici

Dovolujeme si Vás upozornit, že započala výstavba chodníku na Starobabické mezi ulicemi Za Zrcadlem a Matějková. 

Zároveň proběhne výstavba obrubníků na dalším úseku Starobabické – mezi ulicemi K Lesu a Mlejnská a dále po celé délce ulice Mlejnské po Větrnou. Důvodem je plánovaná výměna asfaltového povrchu těchto komunikací od Strašína na Doubek a od křižovatky v Babičkách do Mukařova. 

Za případné dopravní komplikace se předem omlouváme.