Obec Babice vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele projektu „Rekonstrukce obecní budovy staré školy“

https://nen.nipez.cz/profil/ObecBabice

Dlouho plánovaná rekonstrukce budovy na návsi, kterou urychlila potřeba vybudování dvou tříd pro detašované pracoviště mukařovské základní školy, se vyhlášením zakázky posunula opět kousek ke svému cíli. V projektu, jehož architektonickou předlohu zpracoval Ing. Arch. Pavel Šmelhaus již před třemi lety, je zahrnuta celková rekonstrukce současné chátrající budovy s novou přístavbou. Do objektu by se měl v budoucnu nastěhovat obecní úřad, k dispozici bude multifunkční sál s kavárnou a původně plánované prostory pro archiv a komunitní aktivity nahradí prozatím dvě třídy základní školy.

Více informací o projektu plánujeme, pokud se podaří najít vhodného dodavatele stavby, nejen na webové stránky, ale i do Babického občasníku.  

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 8.4.2020 a informace o výdeji dezinfekce

Vážení spoluobčané,

stále je dostatek dezinfekce, tak vy, co jste si ji ještě nevyzvedli 2l balení, neváhejte si ji vyzvednout v budově obecního úřadu.

Dnešním dnem otevíráme sportovní areál Babice a to za předpokladu splnění mimořádných opatření MZ ze dne 6.4.2020. 

Výňatek z MOMZ:
3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na
venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě
při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora
uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
 běhu,
 chůzi,
 cyklistice,
 gymnastice,
 venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 jízdě na koni,
 golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
 tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy
s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
 lyžování a snowboardingu,
 vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou
osobách v lodi,
 sportovní střelbě,
 bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 sportovnímu letectví,
a to na venkovních sportovištích.

Jan Chadraba
starosta obce

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

Poskytujeme vám informační materiál ke správnému nakládání s odpady v době nouzového stavu. Obsahuje informace o nakládání s odpadem pro osoby/domácnosti v karanténě, rady pro lidi mimo karanténu, jak i nadále bezpečně a správně třídit odpad. 

 

 

 

Zároveň prosíme občany, kteří si vyzvedli dezinfekci v 2l nádobách, aby je nevyhazovali a případně je použili pro další naplnění. Děkujeme

Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – omezení provozu

Vážení spoluobčané,

jsem opravdu velmi rád, že se konečně podařilo domluvit a vyjednat opravu silnice III. třídy vedoucí přes naši obec, tedy ulici Starobabickou. S tím ovšem budou souviset i nepříjemné uzavírky a ztížený vjezd na vaše pozemky. Silnice se začne opravovat od 14. 4. 2020 po etapách. Stále nemám informaci, zda budou potřeba povolenky pro trvale bydlící. Byl jsem však upozorněn, že ve finální fázi balení povrchu nebude možné po dva dny balené úseky sjíždět. Buďme tedy ve střehu a tolerantní, děkuji. 

I. etapa od 14. 04. 2020 – 29. 04. 2020 komunikace III/10174
II. etapa od 04. 05. 2020 do 19. 05. 2020 komunikace III/10176
III. etapa od 19. 05. 2020 – 31. 05. 2020 komunikace III/10176

Více v přiloženém DIO.

Jan Chadraba
starosta obce

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 3.4.2020 a informace o výdeji dezinfekce

Vážení spoluobčané,

podařilo se nakoupit dostatečné množství dezinfekce a v tuto chvíli je v hasičárně pro vás připravený tisícilitrový barel. Distribuovat se bude z budovy hasičské zbrojnice a z budovy obecního úřadu. Dezinfekce bude vydávána ve dvoulitrových PET lahvích každé domácnosti v obci osobním odběrem. Začne se vydávat zítra, tj. v sobotu 4.4.2020 od 13:00 hodin do cca 17:00 hodin, v budově hasičské zbrojnice. Poté vždy v úřední hodiny v budově obecního úřadu (pondělí 8:00-11:00 hod a středa 16:00-19:00 hod). V jiných vámi vyhovujících časech dezinfekci vydáme po telefonické domluvě. Dezinfekce se bude vydávat proti podpisu na číslo popisné nebo evidenční. Seniorům nad 70 let, nemohoucím a lidem v karanténě dezinfekci rozvezou naši hasiči.

Děkuji panu Lukáši Kumstátovi z firmy LKT a Janu Sobotkovi za rychlou pomoc s dopravou dezinfekce do obce.
Další poděkování patří paní Beránkové, paní Vlachové a paní Kubalové, které se přidaly k našim šikovným švadlenkám a věnovaly své roušky pro naše spoluobčany. Dále děkujeme paní Martonové za dodané látky.

Odkaz na zveřejněné informace k činnosti středočeské policie v souvislosti s nadcházejícím víkendem. ZDE

Jan Chadraba
starosta obce 

Roušky a dezinfekce II

Vážení spoluobčané,

úvodem vám oznamuji znovuotevření krámku na návsi od 1.4.2020 se změnou otevírací doby Pondělí až Pátek 7:00 – 11:00 hodin a v Sobotu 8:00 – 11:00 hodin.

Na úřadě máme opět dostatek bavlněných roušek pro vaší potřebu. Děkujeme všem šikovným švadlenkám.

Rozvoz dezinfekce bude s největší pravděpodobností probíhat opět ve středu v odpoledních hodinách. Těm z vás, kteří jste se přihlásili, zítra pošleme email s instrukcemi. Máme tentokrát jen 20 litrů, ale na  poptávku to bude stačit. Nové objednávky již prozatím neposílejte, dodávka další objednané dezinfekce je nejistá. V případě, že další objednávka s termínem dodání bude potvrzena, budu vás včas o tomto informovat.

Jan Chadraba
starosta obce 

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 27.3.2020

Vážení spoluobčané,

zájem o dezinfekci byl veliký a naši hasiči rozvezli do téměř 100 domácností 50 litrů a stále nám přicházejí na email další objednávky. Máme přislíbenou další dodávku dezinfekce, kterou rozvezeme těm, co se přihlašují nově, a to začátkem příštího týdne. Dále jsem dnes odeslal objednávku přímo do společnosti Čepro na 3.000 litrů. Objednávku mám potvrzenou a je postoupena k rozhodnutí o pořadí, ve kterém bude uvolněna. Transport zajistí hasiči a jejich technika z Doubku a Babic.

Máme tady nabídku pro ty z vás, kteří šijete roušky, od paní Gregorové, která nabízí za odvoz skříňový šicí stroj značky Veritas. Kdo budete mít zájem napište mi na email, pošlu vám kontakt.

Roušky – děkujeme také paní Janě Šindelářové za ušité roušky. Už jsme rozdali více jak 200 kusů roušek a další jsou objednané.

Velké poděkování patří manželům J. a M. Ř., jejich dceři N. Ř. a pejskovi N. z firmy A. A. za finanční dar ve výši 11.111 Kč obci Babice pro nákup materiálu v boji s Covid-19. Děkuji!

Mimořádné opatření MZ ze dne 26. 3. 2020 zde.

 

Jan Chadraba
starosta obce

 

Roušky a dezinfekce

Vážení spoluobčané,

Díky neuvěřitelnému nasazení mnoha z vás, kteří šijete roušky dnem i nocí, abyste zásobili rodinu, přátele, sousedy a především nejpotřebnější občany a instituce ve svém okolí, máme nyní i na obecním úřadě k dispozici cca 100 kusů pro vaši potřebu, jsme schopni zajistit i další. Znovu bych rád poděkoval již jmenovaným, nově roušky dodala i paní Trhlíková… velice si vážíme vaší iniciativy a toho, že jste nabídli své výrobky pro potřeby naší obce. Díky vám jsme rozdali mezi občany již několik desítek kusů roušek. Pokud máte o roušky zájem, ozvěte se na kontakty níže, stejně tak, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo by roušky potřeboval (především senioři, nemocní, apod.).

Dále vás chci informovat, že díky silné iniciativě města Říčany, které zajistilo hromadnou dodávku dezinfekce pro obce ve svém obvodu, vám můžeme tuto nabídnout v omezeném množství k osobnímu použití. Dezinfekce Anti-COVID od společnosti Čepro je vhodná na ruce i plochy, pro Babice bude k dispozici několik desítek litrů. Další objednávky budou následovat, bohužel v tuto chvíli není možné alokovat větší odběry z důvodu vysoké přetíženosti výrobců a poptávky.

Pokud máte o dezinfekci zájem, dejte nám vědět na úřad na e-mailové kontakty (starosta@babiceurican.cz; mistostarostka@babiceurican.cz), případně znovu uvádím telefony, na které můžete kdykoliv zavolat:

Jan Chadraba, starosta 602 108 563
Marcela Marks, místostarostka 725 990 785
Pavel Rathouský, velitel JSDHO 724 267 762

Pro tuto chvíli shromažďujeme zájemce o dezinfekci a až bude vše připraveno, ozveme se vám. Dezinfekci nákladově zajistí obec a občanům ji bude poskytovat zdarma.

 

Dále si vám dovoluji sdělit, že místní prodejna potravin bude až do odvolání uzavřena.

 

Jan Chadraba, Marcela Marks

 

 

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 20.3.2020

Vážení spoluobčané,

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie o tom, jak nakládat s rouškami, použitými kapesníky, příp. dalším potenciálně infikovaným odpadem v domácnostech během pandemie COVID-19.

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Dále bych vás chtěl jménem firmy Voda CZ Service ubezpečit o nezávadnosti pitné vody a informovat o opatřeních společnosti v rámci provozu vodovodů a kanalizací v období epidemie koronaviru.

KORONAVIRUS a PITNÁ VODA
COVID-19 a VODA CZ SERVICE

Dále přikládám stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.
Stanovisko Ministerstva vnitra